Etusivu > Seutuyhteistyö > Karhukuntatoimikunta

Karhukuntatoimikunta

Seutuyhteistyön valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä toimii karhukuntatoimikunta, johon kuuluu jäsenenä kunkin kunnan kunnan/kaupunginjohtaja. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varaedustaja. Karhukuntatoimikunnan puheenjohtajan toimii Porin kaupunginjohtaja ja toimikunta valitsee varapuheenjohtajan. Karhukuntatoimikunta voi kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijajäseniä. Porin kaupunki osoittaa toiminnalle sihteerin.

Karhukuntatoimikunnan tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna Karhukuntaneuvostossa käsiteltävät asiat, huolehtia seutuyhteistyön käytännön toteuttamisesta ja seurannasta sekä valmistella seudun alueellisen kehittämisen kannalta merkittävät ohjelmat, strategiat, sopimukset ja kokeilut ja toimia aktiivisesti seudullisessa edunajamisessa erityisesti liikenneyhteyksien ja korkeakoulujen suhteen.

Karhukuntatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus karhukuntaneuvoston kokouksissa.

Valmistelevat työryhmät

Tavoitteiden käytännön toteuttamista varten perustetaan tarvittaessa määräaikaisia, ylikunnallisia työryhmiä. Karhukuntatoimikunta nimeää työryhmien jäsenet, määrittelee tehtävät, toteuttamisen ajanjakson ja kustannusarvion.