Etusivu > Kaupunkiseudun rakennemalli > Liikenne

Liikenne

Vuosien 2013-14 aikana Porin seudulla toteutetaan sekä Liikenneturvallisuussuunnitelman että Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, joista jälkimmäinen toteutetaan koko maakunnan laajuisena. Joukkoliikennesuunnitelma päivitettiin jo alkuvuodesta.

Tälle sivulle kootaan suunnitelman aikana koottu ja työstetty materiaali sekä muuta informaatiotietoa seudun liikenteestä.

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui 22.1.2014:

Porin seudulla kuoli tai loukkaantui liikenteessä nuoria selvästi enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin vuosina 2008–2012 asukasmäärään suhteutettuna (Porin seudulla kuoli tai loukkaantui 567 nuorta/100 000 as., Suomessa 431 nuorta/100 000 as.). 15–17-vuotiailla onnettomuudet tapahtuvat yleensä mopolla ja 17–20-vuotiailla pääosin autolla kuljettajana tai matkustajana. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti nuorten onnettomuusriskin pienentämistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lapsien, nuorien ja heidän vanhempiensa liikenneturvallisuusasenteiden muuttamista turvallisuushakuisemmaksi. Päivähoidossa ja kouluissa on panostettava entistä enemmän lasten ja nuorten asennekasvatukseen. Vanhempien lisäksi liikuntayhdistysten ja seurojen vetäjillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa nuoriin omalla esimerkillään.

Aikuisiin voidaan vaikuttaa työsuojelun kautta. Työnantajien on kannustettava ja huolehdittava työmatkojen ja -paikkojen liikenneturvallisuudesta sekä työntekijöiden turvavälineiden käytöstä työmatkoilla. Sekä henkilö-, paketti- ja kuorma-auton etu- ja takapenkillä tulee aina käyttää turvavyötä. Pyöräilykypärän käyttö Porin seudulla on keskimäärin alhaisempaa kuin muualla Suomessa vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan.

Porin seudulla on tapahtunut enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia asukasmäärään suhteutettuna kuin koko Suomessa keskimäärin vuosina 2008–2012 (Porin seudulla 131 henk.joht.onnettomuutta/100 000 as., Suomessa 118 henk.vah.joht.onn./100 000 as.). Tavoitteena on liikennekuolemien määrän puolittaminen ja loukkaantumisten määrän vähentäminen neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Laadittu suunnitelma antaa alueen kunnille työkaluja valtakunnallisen turvallisuusvision toteuttamiseen ja liikenneturvallisuustyön tehostamiseen.

Yhteistyöllä kohti tavoitteita

Porin seudulla liikenneturvallisuustyön aktiivisuus vaihtelee kunnittain. Tavoitteena on kehittää työtä kaikissa kunnissa. Tavoitteisiin päästään parhaiten yhteistyöllä ja oikeiden, turvallisten liikenneasenteiden omaksumisella.

Suunnitelmassa on esitetty yhteensä noin 300 liikenneympäristöön kohdistuvaa teknistä toimenpidettä. Liikenneturvallisuuskyselyn sekä onnettomuusanalyysin perusteella saatiin esille liikenneympäristön ongelmakohteita. Ongelmapaikkoihin on pyritty löytämään pieniä ja edullisia parantamistoimenpiteitä, jotka on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana, kuten suojateiden ja liittymien turvallisuutta parantavat järjestelyt ja nopeusrajoitusten tarkistukset.

Vaikutustarkastelu osoittaa, ettei pelkästään toimenpideohjelman mukaisilla fyysistä liikenneympäristöä koskevilla toimilla saavuteta tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä kaikilla osa-alueilla. Tärkeintä tulosten saavuttamisen kannalta on, että tavoitteisiin pyritään käyttämällä samanaikaisesti mahdollisimman laajaa keinovalikoimaa.