Etusivu > Kaupunkiseudun rakennemalli > KARMA-materiaalia

KARMA-kokousten materiaalia

Sparrauspv_20141105__ohjelma.pdf (pdf, 0.03 Mt) KARMA_Tekniset_Sparrauspv_muistio_20151105.pdf (pdf, 0.06 Mt) Liite1_MAL-verkoston_esittely_20141105.pdf (pdf, 0.91 Mt) Liite2_Tampereen_kaupunkiseudun_paikkatietohanke.pdf (pdf, 1.09 Mt) Liite3_Kasvusopimus_ja_Inka-tilanne.pdf (pdf, 0.04 Mt) Lounaispaikka_•_Avoimen_paikkatiedon_portaali_2.pdf (pdf, 0.07 Mt)

KARMA_pk4_2013.pdf (pdf, 0.06 Mt) Liite1_energiapalvelu_tilanne_30082013.pdf (pdf, 0.17 Mt) Liite2_Yhteiskokous_ajankohtaista_20130830_pklis.pdf (pdf, 0.21 Mt)

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma rakennemallin toteuttamiseen on laadittu MAL-aiesopimusluonnoksen pohjalta ja työ jatkuu.

KARMA_pk3_2013.pdf (pdf, 0.07 Mt) Liite1_MAL_aiesopimuksen_hahmottelua_KARMA.pdf (pdf, 0.04 Mt)

Harava-järjestlemän pilotinti on aloitettu Porissa Yyterinniemn kyselynä ja alkaa seudulla Huitiisissa ja Kokemäellä

KARMA_pk2_2013.pdf (pdf, 0.07 Mt) Liite1_Porin_seudun_MAL_luonnos_12.pdf (pdf, 0.02 Mt) Kasvusopimus_FINAL.pdf (pdf, 1.08 Mt)

Porin seudun kasvusopimusja INKA (innovatiiviset kaupunkiseudut) on toimitettu eteenpäin. MAL-aiesopimusluonnos on valmiina jatkokäsittelyyn. Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen on aloitettu ja maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on alkamassa.

Energiapalvelujen järjestämiseksi Satakunnassa on vireillä hankesuunnittelu, ja projektinjohtaja Esa Merivalli Prizztech Oy:stä kiertää parhaillaan alueen kunnissa. Seudun asuntopoliittinen strategia on viimeistelyä vailla ja lähtee lähiaikoina kuntien käsittelyyn.

KARMA_pk1_2013.pdf (pdf, 0.06 Mt)

Porin seudulla valmistellaan kasvusopimusta ja sen yhtenä osa-alueena MAL (maankäyttä, asuminen, liikenne)-aiesopimusta. Kuntajohtajat nimesivät KARMA-työryhmän ehdotuksesta tammikuussa 2103 aiesopimuksen laadinnasta vastaavan pientyöryhmän.

Porin seudun pilottiversion yhteenvetoluonnos SADe kyselypalvelun Harava-osioon löytyy alla olevasta linkistä:

Kuntakeskustojen kehittäminen (pdf, 0.45 Mt)

Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen loppuraportti on valmistunut. Hankkeen tuloksia esiteltiin ARA:n Asumisen uudistaminen-loppuseminaarissa 21.-23.11.2012. Tulokset liitetään osaksi valmisteilla olevaa seudullista asuntopolitiikkaa. Raportti oheisena Porin seudun kuntien asuntolueiden profilointihanke (pdf, 2.94 Mt)

Pöytäkirja 25.10.2012 (pdf, 0.07 Mt)

KARMA-työryhmän kokouksessa Porissa elokuussa 2012 päätettiin seudun joukkoliikennesuunnitelman päivittämisestä. Seudullisen paikkatietoaineiston ja sen sovelluksena pyörätiereitistön täydentämistä jatketaan. Porin seutu osallistuu pilottina valtakunnalliseen Elinympäristön tietopalvelut-hankkeen Harava-osioon. Pilottiversion käyttöympäristö löytyy osoitteesta http://www.eharava.fi/

Pöytäkirja 29.8.2012 (pdf, 0.06 Mt)

KARMA-työryhmän kokouksia pidetään vuorotellen seudun kunnissa, jolloin samalla kertaa tutustutaan kunkin kunnan ajankohtaisiin MAL-asioihin.

Karhukuntaneuvoston hyväksyttyä aiesopimuksen valmistelun aloittamisen, KARMA-työryhmälle järjestettiin työpaja MAL-aiesopimuksen teemojan valinnasta Prizztech Oy :ssä. Oheisena pöytäkirja kokouksesta sekä työpajan tulokset liitteinä.

Pöytäkirja 30.5.2012 (pdf, 0.05 Mt) Liite1_MAL_aiesopimuksen_hahmottelua_KARMA.pdf (pdf, 0.04 Mt) Liite2_MAL_aiesopimuksen_hahmottelua_KARMA.pdf (pdf, 0.36 Mt)

Kokouksessa Ulvilassa päätettiin esittää karhukuntaneuvostolle valtion ja kuntien välisen aiesopimusvalmistelun aloittamista: pöytäkirja 22.3.2012 (pdf, 0.06 Mt).

Kokouksessa Nakkilassa 11.1.2012 tarkennettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa neuvostoa varten. Pöytäkirja, joka sisältää Nakkilan esittelyn, oheisena. (pdf, 0.06 Mt)

Vuoden 2011 viimeinen kokous pidettiin Porissa vieraana MAL-verkoston projektipäällikkö. Työryhmä päätti esittää, että Porin seutu jatkaa MAL-verkoston jäsnenä vuonna 2012. Karma-pöytäkirja 29.11.2011. (pdf, 0.05 Mt)

Työryhmän kokous pidettiin Merikarvialla 5.10.2011, Merikarvian esittelytiedot löytyvät pöytäkirjasta. (pdf, 0.03 Mt)

Luvialla on yhteistyösopimus Porin kaupungin kanssa ja kokouksessa 8.9.2011 kaavoitusarkkitehti Mikko Nurminen Porin kaupunkisuunnittelusta esitteli Luvian kunnan MAL-ajankohtaista uusimman kaavoituskatsauksen pohjalta:
http://www.luvia.fi/fileadmin/tiedostot/kunta-info/Kaavoitus/Luvia_KAAVOITUSKATSAUS_2010-2011_tark_221110.pdf

Karma-pöytäkirja 8.9.2011 (pdf, 0.03 Mt)

Kokemäellä 31.5.2011 ajankohtaisesityksen piti maanmittausinsinööri Ulla Nissinen. Esittelyaineisto löytyy tästä. (pdf, 1.38 Mt)ja Huittisissa 29.3.2011 vs maankäyttöpäällikkö Ulla Ojala piti ajankohtaiskatsauksen, jonka aineisto löytyy tästä. (pdf, 4.11 Mt)

Karma-pöytäkirja 29.3.2011 (pdf, 0.05 Mt) Karma-pöytäkirja 31.5.2011 (pdf, 0.06 Mt)

Harjavallassa 19.1.2011 maanmittausinsinööri Jari Prehti esitteli ajankohtaisia asioita, linkki aineistolyhennelmään (pdf, 5.7 Mt) tarkkapiirteiseen aineistoon. (pdf, 12.78 Mt) jaTammikuun 2011 kokousaineistoa:
Pöytäkirja 19.1.2011 (pdf, 0.06 Mt), Liite1 (xls, 0.04 Mt), Liite2 (pdf, 0.37 Mt), Liite 3 (pdf, 1.98 Mt)ja Liite 5 (pdf, 0.34 Mt)

Karma-pöytäkirja 2.11.2010 (pdf, 0.05 Mt) Pöytäkirjan 2.11.2010 korjausliite (pdf, 0.08 Mt)