Etusivu

Porin Seutu - Satakunnan keskusseutu

Porin seudun - Karhukuntien - kunnat ovat tehneet yhteistyötä organisoidusti ja strategisella otteella vuodesta 1999. Yhteistyön taustalla on vuonna 1999 laadittu ja vuosina 2005 , 2008 ja jälleen 2015 uudistettu seutusopimus, joka määrittelee pelisäännöt ja vastuut. Uusin seutusopimus astuu voimaan keväällä 2016. Seutuyhteistyön ylimpänä yhteistyöelimenä toimii karhukuntaneuvosto, johon kuuluu jokaisesta seudun kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnan-/ kaupunginjohtajista koostuva karhukuntatoimikunta huolehtii käytännön valmistelutyöstä ja toimeenpanosta. Toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii yhteyspäällikkö.

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun elinvoimaa seuraavasti:

· mahdollistaa seudun kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä

· tukea myönteistä kasvu- ja yritysilmapiiriä sekä asenneilmastoa

· vahvistaa määrätietoisesti seudun edunajamista, tunnettuutta ja ulkoista vetovoimaa

· kohentaa seudun suhteellista asemaa alueiden välisessä kilpailussa

· edistää seudun asukkaiden hyvinvointia yhteisillä ja yhdenvertaisilla palveluilla

· osallistua aktiivisesti yhtenäisenä seutuna valtion ja seudun ennakoivaan rakennemuutokseen (ERM) liittyviin menettelyihin, kasvusopimus- ja muihin sopimusmenettelyihin, kehityskäytäväyhteistyöhön ja muihin merkittäviin kansallisiin kehittämisprojekteihin sekä kokeiluihin

· toteuttaa alueen kehittämistä ajantasaistettavan Rakennemalli 2020 ja muiden sopimusmenettelyjen mukaisesti

· panostaa työllisyyden edistämiseen Porin johdolla

· tukea seudun asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä

Seutuyhteistyön keskiössä viime vuosina ollut maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä niihin kiinteästi liittyvien palveluiden yhteistyön tehostaminen. Tässä työssä käytännön työvälineenä toimii Porin kaupunkiseudun rakennemalli.

Lisätietoja yhteyspäällikkö Pasi Pitkänen
puh. 044 701 1023
karhukunnat@pori.fi

kuva